Versionshistorik för SENIB

Här kan du läsa lite om vad som är nytt och vad som har förbättrats i de olika versionerna av SENIB.

2013-04-25 

1.000

SENIB får sin nuvarande struktur

 • SENIB får stöd för helt bakåtkompatibla uppdateringar i framtiden och man meddelas nu automatiskt om det finns en uppdatering av SENIB då man öppnar en "1NewHouse.ods"-fil. Man kan då även uppdatera SENIB direkt utan att behöva besöka denna hemsida.
 • SENIB finns nu på svenska och engelska med möjlighet att översätta till fler språk via en språkfil.
 • SENIB testad kompatibel med de vanligaste operativsystemen - Windows, Mac OS X och Linux.

2014-02-04 

1.001

Många små förbättringar

Runt 50 stycken förbättringar men ingen av dem är av det större slaget.

2015-09-06 

1.200

Två stora nya funktioner tillagda.

 • Gratis utomhustemperaturstatistik
  Gratis nedladdning av utomhustemperaturstatistik. Används för att få fram antalet graddagar och eldningsdagar. Importeras vid behov automatiskt till SENIB direkt från SMHIs servrar, som endast har statistik för svenska orter. Här finns en film som visar hur man använder sig av SMHIs statistik.
 • 1-rörssystem
  SENIB kan nu med flera olika beräkningsmetoder få fram förinställningsvärden till radiatorventiler i vattenburna 1-rörssystem. T.ex. kan man kompensera för över- och underdimensionerade radiatorer i förhållande till var radiatorerna är placerade på slingan. En finns en film som visar hur allt går till.

Flera mindre nya funktioner tillagda, bl.a.

 • Bladet ”Info” i 1NewHouse.ods
  Det går nu att se till vilken temperatur en installerad värmepump förväntas klara att värma varmvatten till.
 • Bladet ”Lgh” i 1NewHouse.ods
  En ny knapp kan hjälpa till att snabba upp specifikationen av lägenheter.
 • Listor med DUT-orter och utomhustemperaturstatistikformat
  Man kan nu uppdatera SENIB till en nyare version och få listan över DUT i olika orter uppdaterad samtidigt som man kan behålla sina egna inskrivna DUT-orter. Detsamma gäller för listan med format för utomhustemperaturstatistik.

Prestanda
Snabbare exekvering av makron för flertalet funktioner.

Visuellt
Visuella förbättringar, främst för Mac OS X.

Fixade buggar
Många mindre viktiga och en allvarlig bugg fixad. Den allvarliga buggen gällde import av mätningar från PDF-filer då operativsystemet är inställt att använda kommatecken som tusenavskiljare. (Standard i USA.) Då importerades t.ex. 45,67 meter som 4567 meter.

2016-11-03

1.201

Nya funktioner

 • PDF-XChange Editor
  Om man förut ville utföra mätningar på ritningar i PDF-filer så var man tvungen att använda sig av programmet PDF-XChange Viewer. Nu kan man även använda sig av efterföljaren PDF-XChange Editor som också är gratis.
  Du kan läsa mer om programmen här.
 • Endast sommardrift av en uppvärmningsenhet
  Man kan nu på bladet "Info" i 1NewHouse.ods ange om den primära uppvärmningsenheten endast används på sommaren, t.ex. för uppvärmning av varmvatten.

Förbättrad användarvänlighet
Lagt till kommentarer med hjälptexter och fler celler som kan varna vid ev. felberäkningar. Nu blir t.ex. celler röda på bladet "LghJustering" om man överskrider det maximala öppningsvärdet för ventilen för något förinställningsvärde.

Fixade buggar
Några mindre viktiga och en allvarligare bugg fixad. I filen 1NewHouse.ods, på bladet "Annat", i cellen G64 så räknades inte korrekt pumpstorlek ut om man hade angett att flera identiska hus var kopplade till en och samma värmecentral i cell L5 på bladet "Storlek", samtidigt som man valt att inte ange måtten för alla lägenheter i alla hus genom att välja "Nej" i cell H7 på bladet "Lgh".

 2019-01-01

1.202

Förbättrad användarvänlighet
Bl.a. är en del kommentarsrutor tillagda för att bättre förklara vad vissa celler ska matas med för indata och varför.

Data för nya radiatorventiler
Det finns nu fler ventiltyper att välja emellan då man ska beräkna förinställningsvärden för radiatorventiler i vattenburna värmesystem.

Fixade buggar
Några förhållandevis obetydliga fel och ett skriptfel fixat. Skriptfelet uppstod när man skulle utföra beräkningar av energianvändningen under en mätperiod på bladet "EnergiAnv" i filen 1NewHouse.ods. Detta skriptfel uppstod bara på Windows 10 efter att den stora Redstone 5 uppdateringen av operativsystemet hade installerats.

 2019-10-17

1.207

Uppdaterat stöd för utomhustemperaturstatistik
Nu stöds betydligt fler format när man vill importera utomhustemperaturstatistik från lokala filer på datorn.

Fixade buggar
Ett antal förhållandevis obetydliga buggar och en värre bugg som skapade fel vid kopiering av rader på diverse blad i filen 1NewHouse.ods. Det felet uppstod bara ibland och bara på Windows 10 efter att Windows 10 uppdateringen 1903 hade installerats.

2019-10-21

1.208

Fixad bugg
Fixat en bugg som vid vissa förutsättningar gjorde att det inte gick att uppdatera till version 1.207 med filen 2UpdateSENIB.ods.

2019-11-02

1.209

Fixade buggar
Fixat några buggar som introducerades med version 1.207, som hade att göra med nedladdning av utomhustemperaturstatistik från SMHI.

2019-12-23

1.210

Utökat stöd för import av uppmätningar i CSV-filer
Man kan nu importera mätningar från ritningar i form av CSV-filer i UTF-8 format.

Fixade buggar
Ett färre antal mindre viktiga buggar rättade.

2020-06-08

1.211

Fixad bugg
Det är nu möjligt att lägga in graddagar och eldningsdagar manuellt efter att man har importerat temperaturstatistik om man inte skulle vara nöjd med den importerade statistiken. Version 1.211 av den medföljande filen 1NewHouse.ods krävs dock för att det ska fungera.

2021-01-20

1.212

Fixade buggar
Ett fel upptäcktes att inte exakt rätt graddagar räknades ut om man importerade utomhustemperaturstatistik för ett hus beläget på södra halvklotet och om man dessutom angav att man ville använda sig av fler än en typ av uppvärmningsenhet. Det är nu fixat, så även en bugg som gjorde att en för stor golvarea sattes in i SENIB, under vissa specifika förutsättningar, om man importerade CSV-filer med uppmätningar av en fastighet.

2021-06-30

1.500

Tre stora nya funktioner tillagda

 • Energiberäkningar vid kylbehov av huset
  SENIB kan nu göra enklare beräkningar över erforderligt energibehov om man önskar kyla huset på sommaren.
 • Gratis utomhustemperaturstatistik från NASA från orter över hela jordklotet
  Gratis automatisk nedladdning av utomhustemperaturstatistik. Används för att få fram antalet graddagar,  eldningsdagar, kylgraddagar och kylbehovsdagar. Importeras vid behov automatiskt till SENIB direkt från NASAs servrar.
 • Beräkningar av rör-dimensioner för radiatorsystemet
  SENIB kan nu göra beräkningar över vilka rör-dimensioner som behövs för att friktionsförlusterna inte ska bli för stora i värmesystemet. Det var den sista pusselbiten för att kunna använda SENIB även vid nyproduktion.

Flera mindre nya funktioner och förbättringar tillagda, bl.a.

 • Man kan ange en alternativ DUT (Dimensionerande Utomhus Temperatur) för beräkningen av radiatorernas storlekar.
 • Man kan ange att man inte vill värma huset på vintern.
 • Import av temperaturstatistik från https://www.visualcrossing.com/ möjlig.
 • Förbättrad beräkning över vilken framledningstemperatur olika uppvärmningsenheter behöver klara av.
 • Förbättrad uträkning av kurvan för reglercentralen när DUT sätts till att vara varmare än -2 grader C.
 • Det ska nu gå att använda SENIB med vilken decimal och tusental-avskiljare som helst inställd i operativsystemet och OpenOffice. Förut visades en varningsruta om man hade felaktiga inställningar.

2021-10-05 

1.600

Nyhet - ZipPdf - ett nytt blad i 1NewHouse.ods

På det nya bladet finns två nya funktioner.

 • Det är nu lättare att dela ett projekt med andra genom att lätt kunna packa ner alla tillhörande SENIB-filer i en zip-fil och skicka i ett email. Bara de filer som använts i just det projektet packas ner i zip-filen.
 • Du kan även på samma blad skapa en rapport i pdf-format som du kan dela med andra. I rapporten kan du få en jämförelse mellan olika tilltänkta energiinvesteringar.

Efter att version 1.500 släpptes så upptäcktes problem med att ladda ner utomhustemperaturstatistik från NASA p.g.a. att NASAs servrar använder sig av protokollet https. Mycket tid har lagts på att även göra SENIB kompatibelt med LibreOffice som har fullt stöd för https-sidor. LibreOffice 7.5.9.2 som är den rekommenderade versionen är dessutom för vissa saker bra mycket snabbare än OpenOffice. Tyvärr är dock gamla projektfiler skapade med SENIB 1.500 eller tidigare inte kompatibla med LibreOffice 7.

2021-10-16

1.601

Fixade buggar
Några få buggar fixade då SENIB används med LibreOffice på Mac OS X.

2021-11-06

1.602

Småjusteringar och rättstavningar
Justeringar främst för att SENIB ska se bättre ut med LibreOffice.

2021-12-22

1.603

Uppdatering främst för SENIBportable.exe

Den viktigaste anledningen till denna uppdatering är att meddela att man bör uppdatera SENIBportable.exe om man kör den portabla versionen av SENIB på Windows. Innan så följde LibreOffice 7.1.6.2 med i SENIBportable.exe men vi har upptäckt att halvtal som t.ex. 10,5 ibland avrundas till 10 istället för 11 i 7.1.x versionerna av LibreOffice och det kan ge felmeddelanden i form av röda celler i SENIB. Detta problem finns inte kvar i LibreOffice 7.5.9.2 som nu följer med SENIBportable.exe.

Ett antal andra förbättringar har även gjorts i samband med denna uppdatering som gör det väl värt att uppdatera SENIB ändå.

2022-07-14

1.605

Uppdatering för nyare versioner av LibreOffice

Detta är främst en uppdatering för att kringgå en bugg i nyare versioner av LibreOffice.

En del andra mindre justeringar har också gjorts i SENIB.

2024-03-23

1.606

En ny funktion och några andra mindre uppdateringar

Om man använder sig av bladet ZipPdf i 1NewHouse.ods så man man nu enkelt skapa diagram över olika energiförbrukningar och driftskostnader för olika typer av konfigurationer av huset.

Uppdateringar för statistik från NASA som får en ny layout på NASAs hemsida.

Ett flertal andra mindre buggfixar.

comments powered by Disqus