Varför använda SENIB istället för andra energiberäkningsprogram

  • Programmet är gratis för både företag och privatpersoner.
  • Om man har ett vattenburet värmesystem:

1. SENIB kan användas för att beräkna optimal energianvändningsnivå och förinställningsvärden för radiatorerna. Varför är det bra att ha båda funktionerna i samma program?

A. Om man hade haft 2 stycken separata program så hade man varit tvungen att mata in vissa värden minst 2 gånger. T.ex. så kopieras ett inmatat U-värde i SENIB automatiskt till alla nödvändiga ställen för både beräkningen av den optimala energianvändningsnivån och för beräkningen av förinställningsvärdena. Detta minskar risken för eventuella slarvfel jämfört med att ha 2 olika program.

B. Eftersom förinställningsvärdena i SENIB beräknas utifrån den optimala energianvändningen så blir oftast energianvändningen den prognostiserade efter injusteringen.

C. Eftersom man en viss tid efter en injustering enkelt kan få feedback på energianvändningen i förhållande till utomhustemperaturen, om man bara fyller i mätarställningarna i SENIB, så kan vissa fel upptäckas som annars hade förblivit oupptäckta. Denna feedback får man alltså enkelt fram eftersom alla grundfakta om huset redan finns inlagt i SENIB. I ett fall så fick t.ex. en fjärrvärmeleverantör betala tillbaka ett stort belopp till en kund då det uppdagades att fjärrvärmemängdsmätaren var defekt och hade varit det länge. Det kunde upptäckas tack vare att mätaren byttes efter att energianvändningen gick ner orimligt mycket vid ändring från ett högflödes- till lågflödessystem.

2. SENIB räknar fram en korrekt storlek på cirkulationspumpen för att injustera fastigheten enligt lågflödesmetoden. Räkna därför med att alltid kunna få fram vatten till alla radiatorer i en fastighet även om det aldrig har gått förut. Om man t.ex. inte har lyckas få fram vatten till de översta våningarna i ett hus beror det oftast på en för stor cirkulationspump och för stora friktionsförluster i rörnätet.

3. SENIB kan räkna ut hur man ska trimma in befintliga installationer och vilka delar man behöver byta ut för att optimera värmesystemet enligt SENIBs lågflödesmetod. Återbetalningstiden för dessa åtgärder överstiger sällan två år.

comments powered by Disqus