Uppdatera SENIB

Alla uppdateringar av SENIB är bakåtkompatibla med varandra.

Om OpenOffice har tillgång till Internet och det finns en uppdatering tillgänglig då du öppnar någon av dina "1NewHouse.ods"-filer så kommer du att rekommenderas att uppdatera SENIB genom att följa instruktionerna på skärmen. En film om denna typ av uppdatering finns här.

Uppdatera SENIBs nödvändiga programvara i den nedladdningsbara filen SENIBwOO.exe


Då en ny version av SENIB släpps så är det oftast inte nödvändigt att uppdatera den medföljande programvaran i SENIBwOO.exe, d.v.s. OpenOffice, PDF-XChange Editor, PDF-XChange Viewer, Q-Dir och Notepad++. Det är dock en god idé att uppdatera dem om du vill dra nytta av de förändringar som gjorts och få SENIBs originalinställningar återställda i programmen. Instruktionerna för uppdateringen nedan förutsätter att SENIBwOO.exe förra gången packades upp till den föreslagna sökvägen C:\SENIBwOO\.

1. Stäng ev. öppna fönster för OpenOffice, PDF-XChange Viewer, PDF-XChange Editor, Q-Dir och Notepad++.
2. Ta bort mappen C:\SENIBwOO\Apps\.  (Om detta inte går, starta om datorn och försök igen.)
3. Ladda ner den senaste versionen av SENIBwOO.exe.
4. Öppna den nedladdade filen och packa upp den till den föreslagna sökvägen C:\SENIBwOO\.

Denna uppdateringsprocess uppdaterar även SENIBs orörda filer i C:\SENIBwOO\SENIB\.

SENIBs extension i OpenOffice kommer att installeras igen när du nästa gång öppnar en ”1NewHouse.ods”-fil eftersom OpenOffice har uppdaterats.

Då du öppnar filen "2UpdateSENIB.ods" så känner SENIB av om de medföljande programvarorna i SENIBwOO.exe har uppdaterats och meddelar dig om det i sådana fall. Har inga större förändringar skett så får du inget meddelande om att du bör uppdatera dem.

Du kan givetvis också uppdatera någon av de medföljande programvarorna genom att besöka tillverkarnas hemsidor direkt och ladda ner uppdaterade versioner av programmen där, men oftast är det bäst att bara använda sig av de versioner som följer med SENIBwOO.exe eftersom de är testade med SENIB.

 

Här följer en lista över vilka programversioner som har följt med i SENIBwOO.exe:

I version 1.000 av SENIBwOO.exe:

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Viewer 2.5.210.0
Q-Dir 5.52
Notepad++ 6.3.2

I version 1.001 av SENIBwOO.exe:

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Viewer 2.5.213.1
Q-Dir 5.94
Notepad++ 6.5.3

I version 1.200 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.02):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Viewer 2.5.313.1
Q-Dir 6.15
Notepad++ 6.8.3

I version 1.201 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.03):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Viewer 2.5.318.1
PDF-XChange Editor 6.0.318.1
Q-DirPortable 6.38
Notepad++ 7.1 (32-bit)

I version 1.202 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.04):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Editor 7.0.328.1
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
Q-DirPortable 7.22
Notepad++ 7.6.1 (32-bit)

I version 1.207, 1.208 och 1.209 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.05):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Editor 8.0.333.0
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
Q-DirPortable 7.85
Notepad++ 7.8 (32-bit)

I version 1.210 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.06):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Editor 8.0.335.0
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
Q-DirPortable 7.98
Notepad++ 7.8.2 (32-bit)

I version 1.211 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.07):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Editor 8.0.339.0
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
Q-DirPortable 8.34
Notepad++ 7.8.6 (32-bit)

I version 1.212 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.08):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Editor 9.0.350.0
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
Q-DirPortable 9.04
Notepad++ 7.9.2 (32-bit)

I version 1.500 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 2.00):

OpenOffice.org 4.1.10 (Inklusive Java 8 Update 292, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Editor 9.0.354.0
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
Q-DirPortable 9.55
Notepad++ 8.0 (32-bit)

(Alla program ovan är så kallade portable versioner som inte behöver installeras.)

comments powered by Disqus