Uppdatera SENIB

Alla uppdateringar av SENIB är bakåtkompatibla med varandra. SENIB-filer skapade med version 1.500 eller tidigare av SENIB kan dock endast öppnas helt felfritt med OpenOffice.

Om OpenOffice har tillgång till Internet och det finns en uppdatering tillgänglig då du öppnar någon av dina "1NewHouse.ods"-filer så kommer du att rekommenderas att uppdatera SENIB genom att följa instruktionerna på skärmen. En film om denna typ av uppdatering finns här.

Uppdatera SENIBs nödvändiga programvara i den nedladdningsbara filen SENIBportable.exe


Då en ny version av SENIB släpps så har oftast de medföljande programmen i SENIBportable.exe, d.v.s. LibreOffice, PDF-XChange Editor, Q-Dir och Notepad++ inte uppdaterats.

Då du öppnar filen "2UpdateSENIB.ods" för att uppdatera SENIB så känner SENIB av om de medföljande programvarorna i SENIBportable.exe har uppdaterats och meddelar dig om en uppdatering rekommenderas. Har inga större förändringar skett så får du inget meddelande om att du bör uppdatera dem.

Beskrivning följer nedan för att uppdatera de medföljande programmen i SENIBportable.exe och beskrivningen förutsätter att SENIBportable.exe förra gången packades upp till den föreslagna sökvägen C:\SENIBportable\.

1. Stäng ev. öppna fönster för LibreOffice och OpenOffice, PDF-XChange Editor, Q-Dir och Notepad++.
2. Ta bort mappen C:\SENIBportable\Apps\.  (Om detta inte går, starta om datorn och försök igen.)
3. Ladda ner den senaste versionen av SENIBportable.exe.
4. Öppna den nedladdade filen och packa upp den till den föreslagna sökvägen C:\SENIBportable\.

Denna uppdateringsprocess uppdaterar inte SENIBs filer i C:\SENIBportable\SENIB\ utan endast de medföljande programmen i SENIBportable.exe.

SENIBs extension i LibreOffice kommer att installeras igen när du nästa gång öppnar en ”1NewHouse.ods”-fil eftersom LibreOffice har uppdaterats.

Du kan givetvis också uppdatera någon av de medföljande programvarorna genom att besöka tillverkarnas hemsidor direkt och ladda ner uppdaterade versioner av programmen där, men oftast är det bäst att bara använda sig av de versioner som följer med SENIBportable.exe eftersom de är testade med SENIB.

 

Här följer en lista över vilka programversioner som har följt med i SENIBwOO.exe och SENIBportable.exe:

I version 1.000 av SENIBwOO.exe:

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Viewer 2.5.210.0
Q-Dir 5.52
Notepad++ 6.3.2

I version 1.001 av SENIBwOO.exe:

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Viewer 2.5.213.1
Q-Dir 5.94
Notepad++ 6.5.3

I version 1.200 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.02):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Viewer 2.5.313.1
Q-Dir 6.15
Notepad++ 6.8.3

I version 1.201 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.03):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Viewer 2.5.318.1
PDF-XChange Editor 6.0.318.1
Q-DirPortable 6.38
Notepad++ 7.1 (32-bit)

I version 1.202 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.04):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Editor 7.0.328.1
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
Q-DirPortable 7.22
Notepad++ 7.6.1 (32-bit)

I version 1.207, 1.208 och 1.209 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.05):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Editor 8.0.333.0
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
Q-DirPortable 7.85
Notepad++ 7.8 (32-bit)

I version 1.210 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.06):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Editor 8.0.335.0
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
Q-DirPortable 7.98
Notepad++ 7.8.2 (32-bit)

I version 1.211 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.07):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Editor 8.0.339.0
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
Q-DirPortable 8.34
Notepad++ 7.8.6 (32-bit)

I version 1.212 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 1.08):

OpenOffice.org 3.2.0 (Inklusive Java 1.6 Update 45, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Editor 9.0.350.0
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
Q-DirPortable 9.04
Notepad++ 7.9.2 (32-bit)

I version 1.500 av SENIBwOO.exe (SENIBAppsPackageVersion 2.00):

OpenOffice.org 4.1.10 (Inklusive Java 8 Update 292, som inte kan användas av andra program.)
PDF-XChange Editor 9.0.354.0
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
Q-DirPortable 9.55
Notepad++ 8.0 (32-bit)

I version 3.00 av SENIBportable.exe (Blev tillgänglig samtidigt som SENIB version 1.600 släpptes):

LibreOffice 7.1.6.2 (32-bit) inklusive Java 8 Update 302 (32-bit)
PDF-XChange Editor 9.0.356.0 (32 och 64-bit)
Q-DirPortable 9.91 (64-bit)
Notepad++ 8.1.2 (64-bit)

I version 4.00 av SENIBportable.exe (Blev tillgänglig samtidigt som SENIB version 1.603 släpptes):

LibreOffice 7.2.4.1 (32-bit) inklusive Java 8 Update 302 (32-bit)
PDF-XChange Editor 9.2.357.0 (32 och 64-bit)
Q-DirPortable 10.45 (64-bit)
Notepad++ 8.1.9.3 (64-bit)

I version 5.00 av SENIBportable.exe (Blev tillgänglig samtidigt som SENIB version 1.606 släpptes):

LibreOffice 7.5.9.2 (32-bit) inklusive Java 8 Update 402 (32-bit)
PDF-XChange Editor 10.2.1.385 (64-bit)
Q-DirPortable 11.47 (64-bit)
Notepad++ 8.6.4 (64-bit)

(Alla program ovan är så kallade portable versioner som inte behöver installeras.)

comments powered by Disqus