Tips för användning av SENIB

Undvik att använda speciella tecken i filnamn.

De absolut sämsta varnas man för men för t.ex. å, ä och ö så varnas man inte. Det fungerar bra att använda dem men om man t.ex. fyller i SENIB för ett nytt hus på MAC OS x och vid ett senare tillfälle flyttar den filen till en Windows dator så kan problem ibland uppstå på bladet "Energianv". Det samma gäller för om man använder special tecken i filnamnet för en temperaturfil. Observera att detta oftast inte sker men om man vill vara på säkra sidan och vet med sig att man kommer att flytta SENIB-filerna mellan Mac OS x och Windows så är det bra att undvika å, ä och ö i filnamn.

Generellt sett så finns det också alltid risk för att om man packar ner filer i en zip-fil vars filnamn innehåller å, ä eller ö så kan det lätt bli konstiga tecken i filnamnen om zip-filen packas upp på ett annat operativsystem. Detta problem går dock att undvika genom att i inställningarna för zip-programmet välja att alla filer ska packas ner med "Character encoding UTF-8" om det inte är förvalt. Den inställningen finns t.ex. i zip-programmet Peazip.

Klipp och klistra från xls och xlsx filer till LibreOffice.

Microsoft Excel använder sig av formatet xls och xlsx. Om du t.ex. har mätarställningar som du fått i en xlsx-fil som du vill kopiera in till SENIB ta då och öppna xlsx-filen med LibreOffice för då kan du direkt använda dig av Ctrl+C och Ctrl+Shift+V (Paste Special) för att t.ex. endast kopiera och klistra in siffror men inte formatering.

Dela upp PDF-ritningar i flera filer.

Om du har digitala ritningar i PDF-filer så ska alla olika våningsplan finnas i olika PDF-filer och inte i en och samma PDF-fil för att kunna utföra mätningarna med programmet PDF-XChange Editor eller PDF-XChange Viewer. Det går lätt att dela upp flersidiga PDF-filer till separata PDF-filer i PDF-XChange Editor på Menyn - Dokument - Extrahera sidor... (CTRL+SHIFT+E) men det finns också onlinetjänster för detta, t.ex. https://www.sodapdf.com/split-pdf. Gör bara konverteringen innan du sätter igång med mätningarna. Alternativt så kan du kopiera pdf-filen och sedan utföra mätningarna för var och en av våningsplanen i olika kopior av samma pdf-fil.

Om du har ritningar från samma våningsplan i olika PDF-filer så behöver du slå samman PDF-filerna istället.
Det kan inte göras i gratisversionen av PDF-XChange Editor men på https://www.sodapdf.com/merge-pdf.

comments powered by Disqus