Historien om hur SENIB kom till

På 70-talet kom Östen Sandberg, rörmokare och nyutexaminerad läroverksingenjör från Luleå Tekniska gymnasium, på lågflödesmetoden även kallad Kirunametoden eftersom det var i Kiruna som han var verksam då.
Här kan ni se en film med honom från den tiden.

Ungefär i samma veva startade Civilingenjör Hans Lönn företaget AB Fastighetsanalys. Han hade börjat ta fram en "mall" för beräkning av nödvändig energianvändning i fastigheter. "Mallen" togs fram genom studier av verkligheten och gick till så att han avläste energianvändningen under flera års tid i två av hans egna villor, en eluppvärmd med takvärme och en med oljepanna. Genom beräkning av energibalansen med åtskilliga metoder valde han den som gav bäst överensstämmelse med verkligheten. Transformeringen till flerbostadshus lät sig lätt göras. Med hjälp av Östens erfarenheter från Lomboloområdet i Kiruna fick Hans bekräftat att "mallen" stämde till 100 %.

1982 kom han ut med en första bok i ämnet, Spara energi med ekonomi. Den boken kom 1984 att revideras i en ny upplaga, Spara Energi som du kan läsa mer om och beställa om du följer länken. Boken går också eventuellt att låna på dessa bibliotek.

I november 1988 presenterade Statens Institut för Byggnadsforskning en rapport, TN:10, över ämnet "Jämförelse av uppmätt och beräknad energiförbrukning i byggnader". "Mallen" indikerade att besparingspotentialen är drygt 30 %. För att kunna göra en snabb utvärdering om det är möjligt att spara så mycket energi gjorde SABO med hjälp av anslag från Byggforskningsrådet (BFR) en utredning om "Ideal energiförbrukning i flerbostadshus".

Utredningen genomfördes på följande sätt: tio SABO-företag som kunde bedömas ha genomfört sina energisparprojekt rätt fick vardera välja ut ett område inom sitt bestånd. Hans besökte alla områdena från Göinge i söder till Söderhamn i norr. Endast sex företag hade genomfört sina energisparprojekt rätt och dessa låg nästan exakt på "mallens" analysnivå.

Fram till 2009 använde sig AB fastighetsanalys av den ursprungliga "mallen" för alla projekt men då kom hans son Fredrik Lönn in mer och mer i företaget och eftersom han även hade ett intresse för datorprogrammering så tog han fram SENIB som är en vidareutveckling av den ursprungliga "mallen".

SENIBs framtid

Uppdateringar

Räkna med att uppdateringar till SENIB kommer att släppas 10-tals år framöver så att man även i framtiden kan använda sig av programvaran på nyare versioner av operativsystem, åtminstone för Windows om det fortsätter att vara det ledande operativsystemet. Självklart kommer även buggar som upptäcks att rättas till i senare versioner av SENIB.

Nya funktioner

Just nu finns det inga planer på nya funktioner i SENIB. Alla tänkbara beräkningsmetoder finns redan inbyggt i programmet men om önskemål om nya funktioner meddelas till oss så kan det tänkas att vi bygger in de funktionerna.

comments powered by Disqus