Om SENIB

Under denna avdelning så kan du lära dig mer om SENIB.

Länken Nödvändig indata är särskilt intressant att läsa innan du laddar ner programvaran för innan du har tillgång till den indata som efterfrågas så har du ingen nytta av SENIB.