Nödvändig programvara på Linux

OpenOffice

För att automatiskt kunna ladda ner utomhustemperaturstatistik från NASA så behövs OpenOffice 4.1.9 eller senare.

Äldsta version är annars OpenOffice 4.0.0 eller senare.

 

Typsnitt

SENIB använder sig av dessa typsnitt:

  1. Arial
  2. Arial Bold
  3. Verdana
  4. Verdana Bold

Dessa typsnitt följer med samtliga versioner av Windows och Mac OS X v10.0 eller senare och är därför valda till SENIBs samtliga filer. Utan dessa typsnitt installerade så kommer eventuellt inte all text att synas i alla celler. Dessutom kan det gå väldigt långsamt att scrolla när typsnitten saknas.

I de flesta Linuxdistributionerna är typsnitten inte förinstallerade.

Hur du kan installera typsnitten i Manjaro Linux kan du läsa om här.

För att installera dem i Ubuntu eller Linux Mint klistra då in detta i ett terminalfönster:

sudo apt-get install msttcorefonts

Det kan ev verka som om installationen hänger sig någon gång men ha tålamod, det tar sin tid. Om du får upp ett licensavtal för typsnitten så tar du och markerar OK knappen nederst i licensavtalet med tangenten Tab och trycker sedan Enter för att godkänna avtalet. När installationen är klar och du har en promt som du kan skriva något i så kan du skriva in detta:

sudo fc-cache -fv

eller ta och logga ut ur Ubuntu eller Linux Mint och sedan logga in igen för att typsnitten ska bli tillgängliga.

 

 

Ev. nödvändig inställning i Linux för OpenOffice (om man kör version 1.212 eller äldre av SENIB).


Det finns en bugg i OpenOffice som gör att decimalerna i decimaltal inte importeras om Linux operativsystem är inställt på att använda kommatecken som decimalavskiljare. Detta drabbar t.ex. import av CSV-filer med area- och längdmätningar av fastigheten eller import av utomhustemperaturstatistik från SMHI. Om operativsystemet är fel inställt på detta sätt så varnas du alltid med ett felmeddelande när du öppnar en ”1NewHouse.ods”-fil. Får du inget felmeddelande om det så är inställningen redan rätt.

Observera att om du genomför inställningarna nedan så måste du använda punkt som decimal om du t.ex. använder kalkylatorn i Linux. Inne i OpenOffice kan du dock fortsättningsvis använda kommatecken om du ställer in det inne i OpenOffice inställningar.

För att felet inte ska uppstå så behöver du ändra i operativsystemet så att punkt används som decimalavskiljare istället för kommatecken. Det kan du grafiskt göra i de flesta Linux-versioner genom att ändra så att hela operativsystemet är inställt på engelska (USA). Om du inte vill det så kan du istället bara ändra det som har att göra med decimalavskiljaren och det kan du göra så här i några olika distributioner av Linux.

Ubuntu 16.04:

Öppna ett terminalfönster och klistra in:
sudo gedit /etc/default/locale
Ange ditt lösenord och i filen som öppnas tittar du om du kan hitta en rad som börjar med:
LC_NUMERIC
Ta bort den raden om den finns och lägg till raden:
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
Spara och stäng filen och starta om datorn eller logga ut och in igen för att kontrollera om felmeddelandet har försvunnit när du öppnar en ”1NewHouse.ods”-fil.


Linux Mint 18:

Öppna ett terminalfönster och klistra in:
sudo xed $HOME/.pam_environment
Ange ditt lösenord och i filen som öppnas tittar du om du kan hitta en rad som börjar med:
LC_NUMERIC
Ta bort den raden om den finns och lägg till raden:
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
Spara och stäng filen och starta om datorn eller logga ut och in igen för att kontrollera om felmeddelandet har försvunnit när du öppnar en ”1NewHouse.ods”-fil.


Sparky Linux 4.2:

Öppna ett terminalfönster och klistra in:
sudo leafpad /etc/default/locale
Ange ditt lösenord och i filen som öppnas tittar du om du kan hitta en rad som börjar med:
LC_NUMERIC
Ta bort den raden om den finns och lägg till raden:
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
Spara och stäng filen och starta om datorn eller logga ut och in igen för att kontrollera om felmeddelandet har försvunnit när du öppnar en ”1NewHouse.ods”-fil.


Manjaro XFCE Edition (16.08):

Ändra inställningen i Manjaro Settings Manager – Language – Detailed Settings, till det som visas inom det röda i bilden nedan.

Inställning i Manjaro Linux

Starta om datorn eller logga ut och in igen för att se om felmeddelandet har försvunnit när du öppnar en ”1NewHouse.ods”-fil.

Python skripts

Observera att detta endast gäller LibreOffice som inte längre stöds.
SENIB använder sig främst av programmeringsspråket Basic som är inbyggt i OpenOffice och LibreOffice, men för ett antal makron så är det inte tillräckligt kraftfullt och då används Python istället. Linux kommer alltid förinstallerat med Python men LibreOffice har slutat att förinstallera bryggan mellan LibreOffice och Python så den måste installeras via ett terminalfönster.

Om du vill kontrollera om Python bryggan är installerad så kan du öppna LibreOffice och gå till menyraden:

Tools -> Macros -> Organize Macros -> Python...

Om du inte ser "Python" så är bryggan inte installerad. Gör så här för att installera den:

  1. Avsluta LibreOffice om du har det igång.
  2. Öppna ett terminalfönster med Ctrl+Alt+T och kopiera och klistra in detta med Ctrl+Shift+V:
    sudo apt-get install libreoffice-script-provider-python
  3. Ange ditt lösenord och installationen påbörjas.
comments powered by Disqus