Nödvändig programvara på Linux

LibreOffice

Alla funktioner i SENIB fungerar med LibreOffice.
För att kunna ladda ner utomhustemperaturstatistik från NASA så krävs LibreOffice 4.2.4.2 eller senare.
Rekommenderad version är LibreOffice 7.5.9.2

OpenOffice

Behöver du endast kunna ladda ner utomhustemperaturstatistik för svenska orter så fungerar även OpenOffice 4.1.9 eller senare.

Typsnitt

SENIB använder sig av dessa typsnitt:

  1. Arial
  2. Arial Bold
  3. Verdana
  4. Verdana Bold

Dessa typsnitt följer med samtliga versioner av Windows och Mac OS X v10.0 eller senare och är därför valda till SENIBs samtliga filer. Utan dessa typsnitt installerade så kommer eventuellt inte all text att synas i alla celler. Dessutom kan det gå väldigt långsamt att scrolla när typsnitten saknas.

I de flesta Linuxdistributionerna är typsnitten inte förinstallerade.

Hur du kan installera typsnitten i Manjaro Linux kan du läsa om här.

För att installera dem i Ubuntu eller Linux Mint klistra då in detta i ett terminalfönster:

sudo apt-get install msttcorefonts

Det kan ev verka som om installationen hänger sig någon gång men ha tålamod, det tar sin tid. Om du får upp ett licensavtal för typsnitten så tar du och markerar OK knappen nederst i licensavtalet med tangenten Tab och trycker sedan Enter för att godkänna avtalet. När installationen är klar och du har en promt som du kan skriva något i så kan du skriva in detta:

sudo fc-cache -fv

eller ta och logga ut ur Ubuntu eller Linux Mint och sedan logga in igen för att typsnitten ska bli tillgängliga.

Python skripts

Observera att detta endast gäller LibreOffice
SENIB använder sig främst av programmeringsspråket Basic som är inbyggt i LibreOffice och OpenOffice, men för ett antal makron så är det inte tillräckligt kraftfullt och då används Python istället. Linux kommer alltid förinstallerat med Python men LibreOffice har slutat att förinstallera bryggan mellan LibreOffice och Python så den måste installeras via ett terminalfönster.

Om du vill kontrollera om Python bryggan är installerad så kan du öppna LibreOffice och gå till menyraden:

Tools -> Macros -> Organize Macros -> Python...

Om du inte ser "Python" så är bryggan inte installerad. Gör så här för att installera den:

  1. Avsluta LibreOffice om du har det igång.
  2. Öppna ett terminalfönster med Ctrl+Alt+T och kopiera och klistra in detta med Ctrl+Shift+V:
    sudo apt-get install libreoffice-script-provider-python
  3. Ange ditt lösenord och installationen påbörjas.
comments powered by Disqus