Lågflöde eller högflöde

Det sätt som personer jobbar på (lågflöde eller högflöde) förespråkar de allra flesta också. För att råda bot på att vissa tycker si och andra tycker så, är här därför en sammanställning av fördelarna och nackdelarna med lågflöde respektive högflöde. Punkterna under de två första rubrikerna kan anses som fakta. Under den tredje rubriken finns olika synsätt inom branschen och därmed är de punkterna mer öppen för diskussion eller ännu bättre, känner du kanske till någon forskning som bedrivits på det området?
 

Fördelar med lågflöde

 • Inget oljud i radiatorventiler - Vid högt flöde kan oljud uppstå i radiatorventilerna. Att detta stämmer går lätt att testa genom att i undercentralen ställa ner cirkulationspumpen till minimiläget, gå tillbaks till samma radiator och lyssna. Det ska vara en märkbar ljudskillnad men är det inte det utan fortfarande låter mycket så är pumpen så stor att även när den står på minimiläget så är det ett högflödessystem. Pumpen måste då bytas för att det ska kunna bli ett lågflödessystem.
 • Färre komponenter - Eftersom ett lågflödessystem inte kräver att stamregleringsventiler finns är det billigare att installera än ett högflödessystem.
 • Jämnare temperatur mellan lägenheter ger lägre energianvändning - I ett lågflödessystem är delta-T större, dvs skillnaden mellan framledningstemperatur och returtemperatur. Detta gör att det finns större justeringsmån att höja värmen i vissa lägenheter för att få en jämn temperatur i hela huset. I ett högflödessytem är man ofta tvungen att höja framledningstemperaturen för att få vissa lägenheter tillräckligt varma. Det resulterar i att det blir övertemperaturer i resten av lägenheterna, så länge lägenhetsinnehavarna inte själva stryper på termostatkroppen. Mycket vanligt är istället att man öppnar fönstret istället eller föredrar att ha shorts vänlig temperatur inomhus i de extra varma lägenheterna.
   
   

Fördelar med högflöde

 • Lägre framledningstemperatur vid DUT vid en värmepumpsinstallation i en villa - Det är inte möjligt att täcka hela uppvärmningsbehovet vid DUT med en värmepumpsinstallation tillsammans med en lågflödesinjustering om man inte installerar större radiatorer. I flerbostadshus vill man oftast alltid ha någon form av spets med energi från en annan källa när det är väldigt kallt ute eftersom det inte är ekonomiskt försvarbart att täcka hela värmebehovet med en värmepump. Nackdelen gäller därför endast villor där man ofta vill täcka hela uppvärmningsbehovet. Läs mer om detta under frågor och svar.
   
   

Fördelar och nackdelar som kan diskuteras

 • Ställa ner termostaterna på radiatorerna vid en längre resa - Om värmesystemet är väl injusterat till att inte överstiga 21 grader inomhus t.ex. och man ställer ner termostaterna så tar det längre tid att få tillbaka normal rumstemperatur då man vrider upp dem igen, än om det hade varit ett dåligt injusterat värmesystem med övertemperaturer i lägenheterna. Det är ett resultatet av en bra injustering men det gäller både högflödes- och lågflödessytem om värmesystemet är injusterat till samma maxtemperatur i lägenheterna.
 • Igensättning av ventiler med smuts
  Lågflödare säger att smutsen sjunker till botten i radiatorerna p.g.a. den låga vattenhastigheten, alltså ingen igensättning i ventilerna. Högflödarna säger å andra sidan att smuts lättare sätter sig i radiatorventilerna eftersom de har en mindre öppning.
comments powered by Disqus