Installera SENIB

Filmen går främst igenom vilka inställningar som du behöver göra i OpenOffice om du väljer att ladda ner SENIB.zip eller SENIB.exe.
I filen SENIBwOO.exe är alla inställningar redan gjorda, så om du laddar ner den filen så är det inte lika nödvändigt att se filmen.

Efter att filmen gjordes så har senare versioner av Apache OpenOffice släppts. Fr.o.m. version 4.1.2 så visas inte kommentarer i celler då man för muspekaren över dem. Detta beror på en inställning som har ändrats. Det kan fixas genom att klicka i kryssrutan "Tips" på menyn Tools - Options - OpenOffice - General. Se bild nedan.

comments powered by Disqus