Frågor och svar

Redan besvarade frågor

Värmepumpsfrågor

Jag jobbar med injustering av värmesystem och upplever att det är som ni beskriver. Man får mindre injusteringsproblem med lägre flöden, allt sammanhängande med att tryckförlusten minskar i rören. Däremot så gör vi mest värmepumpsinstallationer, och då vill jag inte riskera att öka kondenseringstrycket i värmepumpen med dess negativa effekt på "verkningsgraden". Hur ställer ni er till detta?

Vi har mest jobbat med fjärrvärme men har gjort omkring fyra värmepumpsinstallationer tillsammans med den typ av lågflödesinjustering som SENIB räknar ut och då har vi fått ett mycket bra resultat beroende på att lågflödesinjusteringen ger en större besparing än den högre kondenseringstemperaturen. Man får inte glömma att returtemperaturen faktiskt också kan bli lägre i ett lågflödessystem än i ett högflödessystem vilket inverkar positivt på värmefaktorn. Det är dock inte möjligt att täcka hela uppvärmningsbehovet vid DUT med en värmepumpsinstallation tillsammans med en lågflödesinjustering . Detta är normalt sett ändå inget som görs i flerbostadshus eftersom det inte är ekonomiskt försvarbart. Som exempel så har vi i Stockholm där DUT är -18 ºC dimensionerat att värmepumpen ska klara hela uppvärmningsbehovet ner till -5 ºC utomhus vilket innebär att värmepumpen ska kunna leverera cirka 55 graders framledningstemperatur. Sedan version 1.200 av SENIB kan man se till vilken temperatur värmepumpen förväntas klara att värma varmvatten till. Det kan man se i cell I14 på bladet "Info" i filen "1NewHouse.ods". Vid högre framledningstemperaturer förväntas någon form av "spets"-källa hjälpa till. I en av våra värmepumpsinstallationer har vi fått feedback i form av en energideklaration. Den kan läsas i denna PDF-fil.

Kan man ange olika verkningsgrader för luft/luft och luft/vatten värmepumpar för olika utomhustemperaturer i programmet?

Nej. Det går inte på blad 8 "Info" i SENIBs huvudfil "1NewHouse.ods". Man kan däremot ange ett nytt medelvärde för verkningsgraden och effekten på blad 2 "Info" i filen som öppnas då man utför en beräkning över energianvändningen under en mätperiod via blad 10 "EnergiAnv" i filen "1NewHouse.ods".

Skicka in en ny fråga

Ställ frågor på andra sidor

Ställ också gärna frågor under respektive menyval. Gäller t.ex. frågan hur man installerar SENIB så kan du skriva in frågan under menyvalet Instruktionsfilmer - Installera SENIB. (Frågan skriver du in i "disqus"-kommentarsfältet som du hittar du längst ner på sidan.)