För vad passar programvaran SENIB

  • SENIB går bra att använda sig av för både villor och större fastigheter, men är utvecklad med flerfamiljshus i åtanke.
  • SENIB fungerar om man vill följa upp energianvändningen för en eller flera fastigheter kopplade till en och samma undercentral oavsett uppvärmningssystem.
  • SENIB ger förslag på hur man ska ställa in uppvärmningssystemet, men endast om man har ett vattenburet värmesystem.
  • Vilka ventiler som behöver sitta på radiatorerna får man reda på när man använder SENIB. Ventiler från fabrikanterna MMA, TA och Danfoss finns listade.
  • Om värmesystemet har vattenburen golvvärme kopplat på radiatorkretsen (ovanligt) så kan man inte använda sig av SENIBs förslag på hur värmesystemet ska ställas in eftersom golvvärmetemperaturen då skulle bli för hög.
comments powered by Disqus