Böcker som kan beställas

Spara energi

Om du vill fördjupa dig i SENIBs beräkningar och få en förklaring till grunden för dem så ska du beställa boken "Spara energi". Författare är Hans Lönn och den gavs ut av Svensk Byggtjänst år 1984.

Huvudsyftet med boken är att ge fastighetsägaren underlag för vilka tekniska åtgärder som skall vidtas för att inte göra av med mera energi än nödvändigt. Boken innehåller även alla ekonomiska förutsättningar för att de åtgärder som vidtas görs så att de blir lönsamma.

Boken vänder sig i första hand till ägare/förvaltare av flerbostadshus och i andra hand till konsulter, entreprenörer och energirådgivare som skall hjälpa till att förverkliga energisparmålet. Även villaägaren har en del att hämta - framför allt genom att kontrollera att han inte gör av med mera energi än nödvändigt.

Byggande med kunskap och moral

Denna bok är en debattskrift om sjuka hus, miljögifter och forskningsetik och innehåller 15 debattskrifter från 13 oberoende experters egen syn på orsak och verkan i dessa frågor. Författaren till boken Spara Energi har skrivit 3 av dessa 15 debattskrifter. Boken har inte så mycket att göra med SENIB men om titeln har väckt ditt intresse så kan du läsa texten som finns på bokens pärm här. Boken gavs ut av Örebro Universitet år 2000 men trycktes upp i ny upplaga 2006. Här kan du läsa pressreleasen i samband med nytryckningen.

Beställningsformulär

Alla priser nedan är inkl. moms och porto.
Endast förskottsbetalning till kontonummer i Swedbank accepteras. Efter att vi har läst din skickade beställning så kommer du att få ett mail med kontonumret och totalsumman. Böckerna skickas så snart pengarna har kommit in på kontot.