Blad 9 - Berakning1NewHouse.ods

Detta är en väldigt kort film för på detta blad ska normalt sett inga värden matas in eller ändras. På detta blad så utförs endast beräkningarna för vad som har matats in på föregående blad.

comments powered by Disqus