Blad 8 - Info1NewHouse.ods

På detta blad får man för första gången se lite resultat av det man har fyllt i på föregående blad. I filmen går vi igenom hur man fyller i de uppgifter som efterfrågas men vi tittar även på hur man kan använda detta blad för att få fram besparingspotentialen för tänkbara framtida investeringar i värmeanläggningen.

Filmen spelades in med version 1.001 av SENIB. Funktioner som tillkommit efter det är:
1. I cell I11 - I17 kan man nu se till vilken temperatur var och en av uppvärmningsenheterna förväntas att klara värma varmvatten till.
2. SENIB kan nu även användas för vattenburna 1-rörssystem. En ny film som endast behandlar 1-rörssystem kan ses här.
3. Man kan nu välja hur man vill kyla huset på sommaren om så önskas.

comments powered by Disqus