Blad 7 - Storlek1NewHouse.ods

På detta blad summeras husets klimatskal, U-värden och volym. In den här filmen går vi främst igenom hur man gör om man har en värmecentral kopplad till flera identiska huskroppar. Film för olika huskroppar kan ses här.

comments powered by Disqus