Blad 3 - Yv (Ytterväggar)1NewHouse.ods

På detta blad anger man ytterväggarnas mått och U-värden. I denna film så går vi igenom hur man fyller i uppgifterna som efterfrågas om man har ett enklare hus och ritningar i pappersform.

comments powered by Disqus