Blad 2 - Utetemp1NewHouse.ods

På detta blad anger man utomhustemperaturstatistik för orten som fastigheten är belägen på.

Den översta filmen visar hur man använder sig av gratis utomhustemperaturstatistik ifrån SMHI och den nedre behandlar statistik som laddats ner till din hårddisk med annat program. Den andra filmen går också igenom alla andra delar av blad 2, dock inte de delar som har att göra med graddagssratistik för kylning av huset på sommaren för de delarna av SENIB var inte utvecklade när filmen spelades in.

Utomhustemperaturstatistik från SMHI

Utomhustemperaturstatistik från andra leverantörer

Filmen spelades in med version 1.001 av SENIB och detta blad såg layoutmässigt lite annorlunda ut då men funktionen är samma.

comments powered by Disqus