Blad 2 - Utetemp1NewHouse.ods

På detta blad anger man utomhustemperaturstatistik för orten som fastigheten är belägen på.

Den översta filmen visar hur man använder sig av gratis utomhustemperaturstatistik ifrån SMHI och den nedre behandlar statistik från andra leverantörer. Den andra filmen går också igenom alla andra delar av blad 2.

Utomhustemperaturstatistik från SMHI

Utomhustemperaturstatistik från andra leverantörer

Filmen spelades in med version 1.001 av SENIB och detta blad såg layoutmässigt lite annorlunda ut då men funktionen är samma.

comments powered by Disqus