Blad 18 - ZipPdf1NewHouse.ods

Ingen film är ännu gjord för detta blad men detta kan du ha i åtanke.

Zip-filer
Om du vill dela med dig av alla SENIB-filer som tillhör ett visst projekt så skapar du en zip-fil av projektet på detta blad. Om du har skapat flera olika zip-filer så kan du slå samman dem till en zip-fil innan du delar med dig av projektet till någon via email t.ex.

Pdf-filer
Om du vill skapa en rapport i PDF-format för att dela med dig av olika energibesparingsåtgärder så kan du skapa hur många avbilder av uträkningar som du själv vill. Alla avbilder som du skapar kommer att jämföras med den första avbilden som du skapade. Lägg gärna till annan information om de olika uträkningarna genom att t.ex. lägga till nya rader med mer information.

comments powered by Disqus