Blad 17 - Yv2 (Ytterväggar #2)1NewHouse.ods

På detta blad kan man räkna fram ytterväggarnas area och medel U-värden. I filmen går vi främst igenom hur man gör för att mäta på digitala ritningar i PDF-format med programmet PDF-XChange Viewer och sedan importera mätvärdena till SENIB.

comments powered by Disqus