Blad 17 - Yv2 (Ytterväggar #2)1NewHouse.ods

På detta blad kan man räkna fram ytterväggarnas area och medel U-värden. I filmen går vi främst igenom hur man gör för att mäta på digitala ritningar i PDF-format med programmet PDF-XChange Viewer och sedan importera mätvärdena till SENIB. Sedan filmen gjordes har en uppföljare till PDF-XChange Viewer släppts som heter PDF-XChange Editor som har flera bra funktioner som "Viewern" saknar. Därför rekommenderas nu "Editorn" istället. I filmen går vi igenom hur man importerar en inställningsfil till "Viewern". Det finns också inställningsfiler för "Editorn" men för att komma åt redigera-menyn där alternativet "Importera Inställningar..." finns så måste du först uppe i högra hörnet av "Editorn" byta till "klassisk verktygsmeny". Se bild ->

comments powered by Disqus