Blad 16 - OVK1NewHouse.ods

På detta blad kan man summera ventilationsflöden i liter per sekund från en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll).

comments powered by Disqus