Blad 15 - Rad (Radiatorer)1NewHouse.ods

På detta blad finns radiatorventilernas data inlagda, dvs flöden vid olika öppningsvarv eller Kv-värden.

En film som endast behandlar 1-rörssystem kan ses här.

comments powered by Disqus