Blad 14 - Annat1NewHouse.ods

På detta blad anger du alla radiatorer som sitter i utrymmen som inte behöver värmas till normal rumstemperatur. Du får även tips om vilken typ av cirkulationspump som ska väljas och hur reglercentralen ska ställas in om du har ett vattenburet värmesystem.

En film som endast behandlar 1-rörssystem kan ses här.

comments powered by Disqus