Blad 13 - LghJustering1NewHouse.ods

Detta blad används endast om man vill få fram förinställningsvärden för radiatorer i ett vattenburet värmesystem. Här får du fram injusteringsprotokollet.

En film som endast behandlar 1-rörssystem kan ses här.

comments powered by Disqus