Blad 12 - Lgh1NewHouse.ods

Detta blad används endast om man vill få fram förinställningsvärden för radiatorer i ett vattenburet värmesystem. Här ska man ange alla lägenheter som finns i huset. Det man anger ligger till grund för injusterings-protokollet på nästa blad.

En film som endast behandlar 1-rörssystem kan ses här.

comments powered by Disqus