Blad 1 - Start1NewHouse.ods

Bladet innehåller information om användandet av SENIB men i den här filmen går vi igenom vad man måste tänka på om man har en värmecentral kopplad till flera olika huskroppar, för det är något som direkt påverkar hur man fyller i de indata som efterfrågas. Film för identiska huskroppar kan ses här.

comments powered by Disqus