Formulär för att få en offert på att fylla i SENIB

Observera att det du skriver in i formuläret nedan inte räcker som indata till SENIB. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna ge en offert på att fylla i SENIB. Vi kommer sedan dessutom att behöva arkitektritningar (planer och en huvudsektion) och hur ytterväggar och tak ser ut, info om uppvärmningssystemet och förbrukningssiffror för kallvatten och energi. För en komplett lista på de indata som vi senare kommer att behöva se denna lista på nödvändiga indata.