Anlita oss

Steg 1 - Hjälp med SENIB

Om ni vill få professionell hjälp med att fylla i SENIB och få reda på besparingspotentialen för eventuella åtgärder i er fastighet så kan vi göra det åt er. 2 kr per m² för fastigheter ner till 3000 m². Mindre fastigheter enligt särskild offert. I priset ingår allt utom beräkning av förinställningsvärden till radiatorventiler. Använd gärna detta formulär för att ge oss möjligheten att ge er en mer exakt prisuppgift, eftersom priset också är beroende av fastighetens komplexitet. (Fastigheten kan vara flera hus. Dit räknas alla hus som är kopplade till en och samma undercentral/värmecentral.)


Steg 2 - Beräkning av förinställningsvärden

Om ett av åtgärdsförslagen i steg 1 skulle vara en injustering av värmesystemet så behöver man med hjälp av SENIB ta fram förinställningsvärden för radiatorventilerna i fastigheten. Det kostar 50 kr per ventil.


Steg 3 - Injustering av värmesystemet

Byte av t.ex. cirkulationspump och radiatorventiler görs av er vald rörmokare enligt instruktioner från oss. Det ingår inte i priset. Sedan kan vi injustera värmesystemet för ytterligare 150 kr per ventil + eventuella extrakostnader beroende på vilken ort fastigheten är belägen på. Det behöver alltid göras lite efterjusteringar. Om avståndet är långt till fastigheten d.v.s. ej belägen i närheten av Stockholm eller Östersund så måste ni utse någon som kan göra efterjusteringarna enligt våra instruktioner.

Alla ovanstående priser är exkl. 25 % moms.